Over stichting de Buitenkans

Een op de vier Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Toch stuiten mensen met psychische of psychiatrische problemen vaak op onbegrip. Zij voelen zich uitgesloten, of worden uitgesloten. Want helaas zorgen taboes en beeldvorming er voor dat deze mensen niet open over hun problematiek durven te praten. De beeldvorming over geestelijke problematiek is overheersend negatief.

Strategie

De Buitenkans werkt aan een andere en meer eerlijke beeldvorming. Werken aan beeldvorming is werken met een lange adem. Dat weet de Buitenkans en dat bevestigen wij. Veel organisaties in de geestelijke gezondheidszorg werken aan beeldvormingsactiviteiten. De Buitenkans doet dat ook. Maar net even anders.

Samen

De Buitenkans wil ervaringen van de zorggebruiker en hun directe omgeving horen en laten horen. Wij willen persoonlijke capaciteiten stimuleren en zo gemeenschappelijk nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen creëren.

Daarom vinden wij dat juist bij beeldvormingsactiviteiten de zorggebruikers een actieve rol hebben. Zij zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om de zorg en kansen die zij krijgen. Maar ook initiatieven, passend binnen de doelstellingen, van beleidmakers, verantwoordelijken of hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg gericht op beeldvorming omarmen wij.

Gewoon doen

De Buitenkans wil de gelegenheid bieden om activiteiten gericht op ontmoeting en beeldvorming te stimuleren. Werkende wijs ontwikkelen wij kleinere en grotere beeldvormingsactiviteiten. Wij gaan samenwerking aan en zoeken aansluiting bij bestaande activiteiten. In eerste instantie richt de Buitenkans zich op de regio Noord-Kennemerland en daarna op Noord-Holland-Noord inclusief West-Friesland. Om op landelijk niveau actief te worden of aansluiting te verkrijgen met vergelijkbare landelijke projecten zien wij mogelijkheden. Wij willen steeds meer vlinders laten vliegen door gewoon te doen.

Samenwerking De Buitenkans en GGZ-NHN

Als aanbieder van psychiatrische behandeling heeft GGZ-NHN een belangrijke taak in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Doelstellingen van de Buitenkans en GGZ-NHN raken elkaar daarin. Met namen op het terrein of in gebouwen van GGZ-NHN geeft zij het beleid van de omgekeerde integratie vorm en is dan vaak ook organisator. Activiteiten die plaatsvinden hebben als doel een meerwaarde te creëren voor de gemeenschap en de zorggebruikers. De evenementengroep van GGZ-NHN stelt jaarlijks een evenementen kalender samen en kan een door GGZ-NHN beschikbaar gesteld budget besteden. De Buitenkans en de evenementengroep willen samenwerken zodat zorggebruikers kunnen deelnemen aan activiteiten of evenementen.

Bestuur

Huidige bestuur: Dorien Kotterman, Nico Adrichem, Anita de Haan, Pieter Ranzijn, Jaap Lub en Dirk-Jan Kaan.

De statuten zijn opvraagbaar via info@de-buitenkans.org

Jaarverslag 2021

Scroll naar boven