Hoe gaat het met mijn bijen?

Hoe gaat het met mijn bijen?
Hoewel ik de bijen natuurlijk heb zien vliegen, is het toch spannend om de kast open te
maken na de lange winter.

Leeft de koningin nog? Legt ze al eieren? Hebben de bijen nog genoeg voedsel?
Na consult bij zwagerlief, die ons de bijen gegeven heeft, is duidelijk wat er precies moet
gebeuren. In het najaar hebben we de broedkamer bovenop de honingkamer gezet. Zo blijft
het in de winter beter warm. Nu moet de honingkamer er helemaal af. Waarschi jnlijk zit er
niet veel honing meer in en de bijen moeten nu lekker dicht bij elkaar gaan zitten in de
broedkamer om warmte te genereren. Zo komen de eieren goed uit en kan het volk groeien.
Dat moet ook want ik schat dat er nu nog maar 10.000 bijen zijn. Dat is niet zo veel, daarom
is het belangrijk om te weten of er genoeg te eten is en of er al broed is.
Op de filmpjes is te zien wat we doen (niet heel goed gelukt, maar beter dan niets). Een ding
is duidelijk: er is meer dan genoeg eten: zes ramen met honing. Bovendien leeft de koningin:
er zijn drie ramen met broed. Eén raam is helemaal niet gebruikt. Dat zit helemaal aan de
buitenkant en lijkt beschimmeld. Dat vervangen we door een raat met een wasplaat (zie
plaatje), waar de bijen dus nog raten op moeten uitbouwen. Dan vervelen ze zich tenminste
niet!

Volgende keer vertel ik verder over de cyclus van de bij nadat ze uit de pop gekomen is.

Scroll naar boven