17 mei 2018

Stichting de Buitenkans Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Stichting de Buitenkans worden verzameld, en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting de Buitenkans

Over stichting de Buitenkans 

Een op de vier Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Toch stuiten mensen met psychische of psychiatrische problemen vaak op onbegrip. Zij voelen zich uitgesloten, of worden uitgesloten. Want helaas zorgen taboes en beeldvorming er voor dat deze mensen niet open over hun problematiek durven te praten. De beeldvorming over geestelijke problematiek is overheersend negatief.

Strategie

De Buitenkans werkt aan een andere en meer eerlijke beeldvorming. Werken aan beeldvorming is werken met een lange adem. Dat weet de Buitenkans en dat bevestigen wij. Veel organisaties in de geestelijke gezondheidszorg werken aan beeldvormingsactiviteiten. De Buitenkans doet dat ook. Maar net even anders.

Samen

De Buitenkans wil ervaringen van de zorggebruiker en hun directe omgeving horen en laten horen. Wij willen persoonlijke capaciteiten stimuleren en zo gemeenschappelijk nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen creëren.

Daarom vinden wij dat juist bij beeldvormingsactiviteiten de zorggebruikers een actieve rol hebben. Zij zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om de zorg en kansen die zij krijgen. Maar ook initiatieven, passend binnen de doelstellingen, van beleidmakers, verantwoordelijken of hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg gericht op beeldvorming omarmen wij.

Gewoon doen

De Buitenkans wil de gelegenheid bieden om activiteiten gericht op ontmoeting en beeldvorming te stimuleren. Werkende wijs ontwikkelen wij kleinere en grotere beeldvormingsactiviteiten. Wij gaan samenwerking aan en zoeken aansluiting bij bestaande activiteiten. In eerste instantie richt de Buitenkans zich op de regio Noord-Kennemerland en daarna op Noord-Holland-Noord inclusief West-Friesland. Om op landelijk niveau actief te worden of aansluiting te verkrijgen met vergelijkbare landelijke projecten zien wij mogelijkheden. Wij willen steeds meer vlinders laten vliegen door gewoon te doen.

Samenwerking De Buitenkans en GGZ-NHN

Als aanbieder van psychiatrische behandeling heeft GGZ-NHN een belangrijke taak in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Doelstellingen van de Buitenkans en GGZ-NHN raken elkaar daarin. Met namen op het terrein of in gebouwen van GGZ-NHN geeft zij het beleid van de omgekeerde integratie vorm en is dan vaak ook organisator. Activiteiten die plaatsvinden hebben als doel een meerwaarde te creëren voor de gemeenschap en de zorggebruikers. De evenementengroep van GGZ-NHN stelt jaarlijks een evenementen kalender samen en kan een door GGZ-NHN beschikbaar gesteld budget besteden. De Buitenkans en de evenementengroep willen samenwerken zodat zorggebruikers kunnen deelnemen aan activiteiten of evenementen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting de Buitenkans verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting de Buitenkans . Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Stichting de Buitenkans stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting de Buitenkans . Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 • Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting de Buitenkans via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en projectomschrijving.

 • Analytics

De website van Stichting de Buitenkans verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Stichting de Buitenkans ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 • WP Solutions

De e-mail van Stichting de Buitenkans wordt gehost bij WP Solutions. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WP Solutions.

Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij WP Solutions. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stichting de Buitenkans zijn op de servers van WP Solutions opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting de Buitenkans , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@iconnect-heiloo.nl.

 • Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Stichting de Buitenkans via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 • Google Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 3 jaar bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stichting de Buitenkans of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Stichting de Buitenkans . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting de Buitenkans prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting de Buitenkans vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting de Buitenkans . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Stichting de Buitenkans . Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 • Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stichting de Buitenkans opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stichting de Buitenkans al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting de Buitenkans vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting de Buitenkans niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stichting de Buitenkans jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@de-buitenkans.org onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Stichting de Buitenkans verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Stichting de Buitenkans via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting de Buitenkans de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting de Buitenkans met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting de Buitenkans behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting de Buitenkans dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting de Buitenkans te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@de-buitenkans.org