Project Oud-Standing Heiloo

Aanleiding

Vanuit de initiatiefnemers ontstond de behoefte om ouderen een breder palet activiteiten aan te bieden. Om hen zo in contact te brengen met gelijkgestemden, een sociaal netwerk te onderhouden of te laten opbouwen. Om hen uit te dagen en gebruik te laten maken van hun kennis en kunde in plaats van hun (lichamelijke) onkunde en daarmee voor meer zingeving te zorgen. Want niet iedereen wil Bingo spelen… Zo zijn er aanwijzingen dat bijvoorbeeld de eenzaamheid onder hoogopgeleiden in Heiloo, niet zelden met voldoende financiële draagkracht, substantieel lijkt te zijn.
Wat ook een rol speelde bij het tot stand komen van Oud-Standing Heiloo was leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld het geen lid mogen worden van een zangkoor als je boven de 65 bent. Of het intrekken van je lidmaatschap boven de 80. Je mag ook geen vrijwilligerswerk doen boven de 80. Het project wil mogelijkheden bieden voor ouderen om toch deze activiteiten te kunnen (blijven) doen.

Doel Oud-Standing Heiloo

Stichting De Buitenkans wil daarom in overleg met onder andere Stichting Trefpunt, Steunpunt Eenzaamheid, Bibliotheek Heiloo en vele anderen die zich inzetten voor ouderen in Heiloo, bijdragen aan preventie en verlagen van de eenzaamheid en een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid van de ouderen, het tegengaan van vereenzaming en het voorkomen van verveling! Daarbij hechten wij veel waarde aan de ontmoeting tussen generaties.

Doelgroep

De doelgroep is de leeftijdsgroep boven de 65 in Heiloo en omgeving (De BUCH), al willen we niemand uitsluiten. Er zal ook speciale aandacht worden besteed aan de groep van 75+ en de groep hoogopgeleide eenzame ouderen.

En wat willen we gaan doen

Het driejarige “Programma Oud-standing Heiloo” bestaat uit het aanbieden van een breed pakket aan activiteiten op maat voor ouderen, naast het bestaande aanbod. Leuk, vernieuwend en op niveau. Breed zowel in de zin van thema’s ; cultureel, maatschappelijk, (natuur)wetenschappelijk) als in de zin van het soort van activiteit; activiteiten die een meer geestelijke of juist meer fysieke inspanning vergen. We willen ook meer uitdaging bieden voor de hoogopgeleide ouderen.

Concrete activiteiten

We starten met de inventarisatie van de wensen en behoeften bij ouderen. En willen overlap met bestaande activiteiten voorkomen. Daar waar energie ontstaat om activiteiten te organiseren, daar gaan we mee aan de gang. Met een hands-on mentaliteit.
En de mogelijkheden zijn wat ons betreft onbeperkt, hier wat voorbeelden:
• Het organiseren van lezingen, concerten, kunst gecombineerd met een lunch of diner. Op tijdsstippen en met een tijdsduur passend voor ouderen
• Een voordracht door studenten gevolgd door discussie met studenten en ouderen op hun oude vakgebied
• Workshops schilderen, projectkoortjes en orkestjes.
Met een tijdstip of tijdsduur die aansluit bij ouderen. Creatieve sessies die niet uitmonden in een “ invuloefening” , en een uitdagende muziekkeuze voor een ouderenkoor
• Sportieve activiteiten zoals wandelingen en dansen.
• Groene activiteiten als bloemschikken en wekelijkse groen safari’s: wandelen onder begeleiding met mogelijkheden tot meerijden in golfkarretje of duofiets
• Generatie verbindende activiteiten
“ Generatietafels” bij de Keuken met Karakter, kleinkinderen en grootouders welkom.

Hoe lang loopt het programma hoe wordt het gefinancierd?

Het programma loopt drie jaar. Het eerste jaar is de opstartfase en wordt gefinancierd vanuit diverse fondsen zoals de PIUS Stichting, Het oranje Fonds, Sluyterman van Loo., Stichting De Buitenkans en de gemeente als mede de bijdragen van de deelnemers zelf. Het tweede jaar wordt ingezet op het bestendigen van het project. In het derde jaar is het project in principe zo goed als zelf draaiend. Voor het derde jaar wordt dan ook geen subsidie meer aangevraagd.

Aansturing project

Het eerste jaar zijn er 2 professionele krachten die het project opzetten, vrijwilligers werven en opleiden . In de jaren daarna blijft het project bestuurd worden vanuit stichting de Buitenkans maar neemt de inzet van professionals af naar bijna 0. Het project wordt daarmee vrijwel geheel uitgevoerd door vrijwilligers.

Meer informatie/contact

Voor meer informatie zie ook www.de-buitenkans.org, of mail naar Caroline Oostveen: caroline@de-buitenkans.org

Kerngroep Oud-Standing Heiloo Stichting De Buitenkans

Nico Adrichem, Pieter Ranzijn, Dorien Kotterman, Caroline Oostveen