Welkom op de Oase van Rust

Een bijzondere en historische plek op het Landgoed Willibrordus. Een bezoek, een wandeling, meer dan waard. Met regelmaat vinden hier mooie, zingevende activiteiten plaats. Uiteraard zullen we u hierover informeren.

Onlangs is op de Oase van Rust een labyrint aangelegd. Een labyrint is een kruisingsvrij, slingerend pad dat je langs een aantal wendingen naar het centrum leidt en weer terug naar buiten. Het labyrint past in de recente belangstelling voor bezinning en bezieling. Het lopen van een labyrint is behulpzaam bij het zoeken naar je kernwaarden: datgene waar je echt voor gaat in het leven. Het kan op verrassende wijze leiden tot nieuwe inzichten.

Dit voorjaar werd ook een beeldengroep op de Oase van Rust geplaatst. De maker Berry Zeemensch plaatste zo’n 60 “Oermensen” achter op de begraafplaats. Deze bijzondere beelden komen vanuit de nabijgelegen sloot en vervolgen hun weg richting de Rode Beuk, die staat voor wijsheid en verbinding. De beelden symboliseren op bijzondere manier de weg die wij in het leven gaan.  

 

Historie begraafplaats

De Willibrordusstichting was aanvankelijk een heel gesloten wereld met allerlei eigen
voorzieningen en ook een eigen begraafplaats.
Deze is van april 1930 tot en met december 1968 in gebruik geweest.
In totaal liggen hier 644 mensen. Naast ruim 600 patiënten liggen hier ook 26
broeders van de Congregatie Onze Lieve Vrouw van Lourdes, enkele behandelaren
en twee rectoren begraven.

Op het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats is over de geschiedenis van deze bijzondere plek meer te lezen.

Contact

De werkgroep Zingeving en Cultuur is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op de Oase van Rust. Zij is verbonden aan het project Een Groene Brug. 

Wilt u meer informatie over de werkgroep of over de Oase van Rust neem dan contact op met Theo Kloosterman: tj_kloosterman@hotmail.com  

Over de begraafplaats kunt u ook informatie vinden via: dodenakkers website

Een stilteplek

Voordat men de eigenlijke begraafplaats opgaat, ziet men aan de rechterzijde een
apart grafveld, de laatste rustplaats van 53 patiënten. Het zijn de graven van niet katholieken
(ongedoopten) en mensen die door suïcide om het leven zijn gekomen; deze mochten namelijk niet in gewijde aarde worden begraven. Dit ongewijde deel van de begraafplaats, waar de treures een centrale plaats inneemt, is een beschutte plek waar in rust en stilte gedachten vorm kunnen krijgen

De kunstenaar Wilco Kostelijk maakte in opdracht van stichting de Buitenkans een beeld voor de stilteplek, het ongewijde deel van de begraafplaats. Hierover zegt hij het volgende:

Deze plek fascineerde mij direct. Hier werden patiënten begraven, die zelf een einde aan hun leven hadden gemaakt. Zij zijn niet via de hoofdpoort geborgen, maar via het grindpad ernaast.. Of moet ik zeggen verborgen. En toch is het leven van deze mensen van betekenis geweest. Want ook zij hebben liefde uitgedeeld, en waren waardevol voor hun omgeving.

Wijden komt van het Latijnse woord benedicere, wat betekent: goede woorden spreken over of tot. We mogen vanaf nu goede woorden spreken over hen, en deze Stilteplek. Omdat ook hun leven betekenisvol was.

Betekenis van het beeld De Omarming:

Het beeld wil laten zien dat deze plek niet meer de ongewijde plek van weleer hoeft te zijn. Mede door de goede woorden die ik mocht uitspreken. De Omarming kan ons helpen deze begraafplaats te aanvaarden en te omarmen als geheel, inclusief.

Mijn beeld is geïnspireerd door het Christusbeeld in Rio de Janeiro, en door mijn persoonlijk geloof. In het beeld zit de lichaamshouding van brede, open armen. Het beeld toont aanvaarding, liefde en een welkomstgebaar.

Misschien hebben we dat allemaal wel meer nodig dan we laten zien naar buiten.

In de stilte kan er iets bij u opkomen zoals een herinnering, wens, gebed, een dankbaarheidsbesef. Dank u voor de beschreven steen welke het beeld verder vorm geeft.

Scroll naar top