Landgoed Willibrordus: Projectplan Een Groene Brug “groen vormt de brug naar verbinding”

Projectplan een groene brug wordt mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds zijn GGZ-NHN, St de Buitenkans, het IVN (Vereniging voor natuur en Milieu Educatie) en Vereniging Groei en Bloei bezig met plannen voor de herinrichting van de aanplant op het landgoed Willibrordus. Het doel ervan is de al groene omgeving nog mooier te maken: een omgeving die je als het ware helpt beter/gezonder te worden te worden; rustgevend, fijn om te wandelen en in te verblijven en activiteiten te doen.

aanleg van een natuurwandelpad 2

We willen ontmoetingen tussen mensen op een ongedwongen manier tot stand brengen door het samen werken en doen van activiteiten in het groen. Groen vormt daarmee brug naar verbinding. Vandaar de naam van het drie jaar durende project: Een Groene Brug. Groen maakt immers gezond. Natuur en groen hebben een bewezen positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en in het algemeen op het gevoel van welzijn. Deze ervaring hebben wij ook in buurttuin de BY die gelegen is op het Landgoed Willibrordus, net achter Theeschenkerij De Trog. De buurttuin is 2 jaar geleden gestart op het terrein en daar zijn nu schoolkinderen, ouderen en cliënten vaak te vinden. We werken samen aan het onderhoud van de tuin en geven daar workshops.

Samenwerken aan vergroening

We willen mensen die hierin geïnteresseerd zijn de mogelijkheid geven mee te denken en hun wensen en ideeën op tafel te leggen. Wat zou men graag op het landgoed willen hebben aan groen en welke activiteiten zouden georganiseerd kunnen worden. Hiervoor betrekken we in ieder geval buurtbewoners, bewoners, werknemers van GGZ en bedrijven van het landgoed. De doelgroep ouderen wordt hierin zeker niet vergeten. Daarom werken we samen met zorgvilla Craenenbroeck, die recht tegen over landgoed Willibrordus is gevestigd. Ook mensen vanuit het Alternatief worden uitgenodigd om mee te doen.

Wat zijn de plannen

Vanuit een eerste brainstormsessie en inventarisatie van wensen van de medewerkers en bewoners van Landgoed Willibrordus zijn al een aantal wensen voor het Landgoed naar voren gekomen zoals:
1. Aanleg van specifieke tuinen
Zo zijn genoemd:
a. Pluktuin (bijvoorbeeld de weide voor de kwekerij
b. Stiltetuin bijvoorbeeld in de binnentuin van het WBC of bij de begraafplaats
2. Bloemenspoor en fruitbomenroute
Op sommige plaatsen maken de grasranden plaats voor bloeiende bermen: een bloemenspoor over het landgoed. Langs de Strandwal komt een laan van fruitbomen. Niet alleen heel mooi om te zien, ook goed voor alle vlinders en bijen. Het mooiste zou zijn als dit bloemenspoor en deze fruitbomenlaan niet stopt op het landgoed, maar verder de wijk ingaat. Startend op het landgoed en in de jaren daarop uitbreidend naar de wijken daaromheen, vormen zij dan een levende verbindende groene brug.
3. Ommetjes over landgoed Willibrordus
Er zijn al heel veel mensen die een ommetje lopen op het Landgoed. Dat ommetje willen we graag nog mooier maken en de wensen van bewoners en bezoekers aan het landgoed meenemen. Een wens is bijvoorbeeld het aanleggen van een natuurpad, en het aantrekkelijker maken van de entree bij het hoofdgebouw.
4. Activiteiten in het groen
a. Ontwerp, aanleg en onderhoud
Natuurlijk moeten al die nieuwe aanplant ook onderhouden worden. We zoeken vrijwilligers voor het mee ontwerpen, de aanleg en ook het onderhoud. In het onderhoud wordt o.a. samengewerkt met de groep Groenvoorziening van het activiteitencentrum van de GGZ.
b. Wandelen, excursies
Voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes wordt het biowalking georganiseerd: wandelen onder begeleiding van een groengids en een verpleger. Mensen die daarna zonder medische begeleiding kunnen wandelen kunnen meedoen aan gezond natuurwandelen: een gezamenlijke wandeltocht die start op het landgoed
c. Ideeën voor activiteiten
Er zijn teveel activiteiten genoemd om allemaal op te bespreken. Dat loopt van cursus moestuinieren, groengids op het landgoed, tot een picknick voor de buurt onder de appelbomen, yoga en meditatie in de buitenlucht, de natuurkoffer (natuur wordt binnen de zorginstelling gebracht) en maken van je eigen boeket in de pluktuin.

Financiering

Projectplan Een Groene Brug wordt o.a. gefinancierd door het Oranje Fonds vanuit het Programma Groen Verbindt. Met de andere zorginstellingen die subsidie hebben gekregen zullen we regelmatig kennis uitwisselen. Ook sluiten we aan bij het programma Groen Grijs en Gelukkig van het IVN. Met dit project wil het IVN het welzijn van ouderen in en rond zorgcentra vergroten door hen, met hulp van betrokken vrijwilligers en omwonenden, in staat te stellen te genieten van (de gunstige effecten van) natuurbeleving, beweging en buitenlucht.

Planning

In de lente van 2016 zijn we gestart met de inventarisatie van ideeën en wensen. Onder leiding van echte kenners van het landgoed, zoals haar bewoners, geven belangstellenden tijdens de wandeling hun ideeën voor specifieke tuinen, verfraaiing van mogelijke ommetjes en wensen voor de beoogde bloemen- en fruitbomenroute. Vervolgens gaan we in kleinere groepen uitvinden welke wensen die naar voren zijn gekomen tijdens de groensafari’s de voorkeur hebben. En die vertalen we naar concrete activiteiten en ontwerpen voor tuinkamers, ommetjes en de bloemen- en fruitbomenroute.

Eind van de lente en in de herfst van 2016 is begonnen met de daadwerkelijke aanleg en vonden de eerste activiteiten plaatsvinden. De aanleg en de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten wordt over drie jaar verspreid. Een belangrijk onderdeel van het project is ook de werving, de opleiding en de ondersteuning van alle vrijwilligers die we willen enthousiasmeren om mee te komen werken.

 

Document Projectplan een groene brug: link