De levenscyclus van de honingbij

Een bij alleen kan niet overleven. Ze is een radartje in een goed geölied systeem: DE
KOLONIE. Iedere bij heeft zijn eigen taak. Het zijn de werksters die de dienst uitmaken in de
kolonie. Zij bouwen de raten, zorgen voor het broed, houden de kast schoon, verzorgen de
koningin en de darren, bewaken de kast en verzamelen voedsel, water en propolis (de
lijmachtige substantie die bijen gebruiken om te bouwen). De werksters bepalen ook of er darren of werksters bij moeten komen of een nieuwe koningin.
Werksters kunnen wisselen van taak als de omstandigheden dat vereisen. Een haalbij kan
weer voedsterbij worden en een wachterbij kan weer een poetsbij of huisbij worden, die
voor de raten zorgt. Natuurlijk kan een werkster nooit de taken van de koningin overnemen.
Ze is niet bevrucht, bovendien zijn haar voortplantingsorganen onderontwikkeld. Doordat de
werksterbijen hun taken en verantwoordelijkheden kunnen overdragen, is de kolonie als
geheel veel flexibeler, wat de levensduur ten goede komt.

Eitjes

Een eitje kan een werkster of dar worden maar ook een
koningin. De werksters en koninginnen worden geboren uit
bevruchte eitjes, de dar komt uit een onbevrucht ei. Het DNA
van darren is dus identiek aan hun moeder, de koningin,
werksters hebben ook het DNA van hun vader. De koningin
heeft DNA van verschillende darren bij zich (zie mijn bericht
van 27 mei 2016).

De Ontwikkelingsstadia

Tot het popstadium zijn alle bijen gelijk. Ze zitten 3 dagen in een ei, daarna brengen ze zes
dagen als larf door. Vanaf het popstadium loopt de ontwikkeling van werksters, darren en
koningin uiteen. De koningin zit maar 7 dagen in het popstadium, terwijl werksters 12 dagen
en darren zelfs 15 dagen als pop doorbrengen. De koningin is
vervolgens na 16 dagen volgroeid, terwijl de werksters dat pas
na 21 dagen zijn en de darren zelfs pas na 24 dagen. (Net als bij
mensen eigenlijk…)

Leeftijd van de bij

Een koningin kan 5 tot 7 jaar leven. Werksters leven in de zomer 6 tot 8 weken en in de
winter 6 tot 8 maanden. Darren, die alleen geboren worden in de zomer, leven ook maar 6
tot 8 weken. Als ze dan nog leven, worden ze uit de korf gegooid of gedood bij de
‘darrenslacht’.

Inwonertal kolonie

Een bijenkolonie bestaat in de zomerperiode uit: één
koningin, 40.000 – 50.000 werksters en 500-4000 darren. In
de winter is de samenstelling van de kolonie anders: één
koningin, maar 10.000 – 20.000 werksters en geen darren.
Bron: imkerij de Baanhoek
Scroll naar boven