Boekpresentatie ‘Trauma begrijpen in 33 vragen’

Te gekke boeken en schrijvers

Kom op 22 november naar Atelier de Trog voor de bijzondere literaire bijeenkomst van Simona Karbouniaris (1980) over haar boek ‘Trauma begrijpen in 33 vragen’.

De afgelopen 25 jaar is steeds duidelijker geworden dat het meemaken van traumatische gebeurtenissen enorme effecten kan hebben op de psychische en lichamelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, betreft trauma niet alleen heftige gebeurtenissen zoals seksueel misbruik, mishandeling en het meemaken van een geweldsdelict. Ook het ontbreken van zorg, opgroeien in armoede of blootgesteld worden aan ongezonde invloeden van onze verzorgers, kunnen een stempel achterlaten. Psychische problematiek blijkt in belangrijke mate terug te voeren op heftige dingen die de persoon heeft meegemaakt.

Heling en herstel van trauma

Hoeveel bewustzijn en openheid is er in de samenleving rondom trauma? En hoe kan dat beter? ‘Trauma begrijpen in 33 vragen’ toont aan dat heling en herstel van trauma op verschillende terreinen mogelijk is en zelfs kan leiden tot posttraumatische groei, veerkracht en weerbaarheid. Trauma zet de geestelijke gezondheidszorg geheel op z’n kop!

Simona Karbouniaris is sinds 2006 werkzaam voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie en deed divers wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar kwartiermakers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals binnen zorg- en welzijnspraktijken.

Zij is opgeleid als sociaal werker met specialisatie Dans en Beweging en behaalde haar Master of Science in sociale interventies. Zij heeft een hart voor de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder vanuit cliëntperspectief.

Simona is recentelijk vanuit Leiden University Medical Center (LUMC) gepromoveerd op de bijdrage van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid voor herstelgerichte zorg in de ggz. Daarnaast is zij betrokken bij de onderwijsvernieuwing van de Social Work opleiding. Zij is gecertificeerd SRH-docente. Simona is tevens voorzitter van het landelijk Hogeschool Overleg Ervaringskennis en –deskundigheid (HOED).

Nanette Waterhout is werkzaam als senior ervaringsdeskundige, opleider en adviseur ervaringsdeskundigheid. In haar werk neemt zij niet alleen haar eigen ervaringen met psychische ontregeling mee maar ook die vanuit haar familie.

Kom ook naar onze boekpresentatie op 22 november waarin schrijfster Simona Kabouniaris een presentatie geeft en geinterviewd wordt door Nanette Waterhout.
Vanaf 19.30 uur staan de deuren open.
Graag vooraf aanmelden via info@verhalenkamerwillibrordus.nl
Kosten: Vrijwillige bijdrage aan de deur.

Scroll naar boven