Algemene richtlijnen Willibrordus Wensen Fonds GGZ NHN

Algemene richtlijnen Willibrordus Wensen Fonds GGZ NHN
Het Willibrordus Wensen Fonds GGZ NHN geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende initiatieven zolang dit bijdraagt aan de ontwikkeling/herstel van de cliënt.

Wie kunnen een algemene aanvraag indienen?
Cliënten van GGZ NHN; dwz iedereen die bij GGZ NHN als cliënt ingeschreven staat op het moment van de aanvraag.
Wanneer kun je een algemene aanvraag indienen en waarvoor?Aanvragers kunnen het hele jaar door bij ons aankloppen als zich een van de volgende situaties voordoet:
*je wilt een nieuw initiatief starten in het kader van jouw ontwikkeling/herstel
*je kunt geen middelen krijgen van de gemeente of andere financiële fondsen.

Daarbij geldt dat u bij ons alleen financiering vóóraf kunt aanvragen. Wij dragen nooit bij in kosten die ten tijde van het indienen van de aanvraag al zijn gemaakt. U kunt maximaal 1 keer per jaar een aanvraag doen.

Beoordeling van uw aanvraag
Op basis van uw aanvraagformulier, eventuele bijlagen en soms persoonlijk contact, wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld door twee deskundigen. Zij bepalen of het initiatief een bijdrage zal ontvangen. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 500,00. De beslissing is bindend. Na de aanvraag krijgt zo snel mogelijk bericht of u een bijdrage ontvangt. Ons streven is om binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag te reageren.
Aanvragen worden beoordeeld op de volgende punten:

  • Wat heeft u nodig ter ondersteuning van herstel/ontwikkeling
  • Op welke wijze draagt dit bij aan uw herstelproces?
  • Hoeveel vraagt u aan?
  • Draagt u zelf of anderen ook bij aan de financiering?
  • Als een bedrag wordt toegekend wat is dan de startdatum?
  • Heeft u ideeën over wat u misschien voor een ander zou kunnen betekenen?

Publiciteit
Het is altijd leuk om op sociale media iets te schrijven over uw initiatief. Als u dat doet zouden we het fijn vinden als u GGZ Noord-Holland-Noord en de stichting De Buitenkans daarbij noemt.
Afwikkeling
Uiteraard vragen we u om een verantwoording over de gemaakte kosten.

Wanneer wordt er betaald?
U krijgt het aangevraagde bedrag een week voor uw aankoop op uw rekening gestort. We verwachten dan van u binnen een week na de aankoop de factuur waarop is aangegeven dat u betaald heeft.

Zo dien je jouw aanvraag in
U kunt een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Door dat in te vullen komt uw aanvraag automatisch bij de deskundigen die uw aanvraag gaan beoordelen.

https://ggz-nhn.formulierenserver.nl/wensenfonds

Scroll naar boven