Historie begraafplaats

De Willibrordusstichting was aanvankelijk
een heel gesloten wereld met allerlei eigen
voorzieningen en ook een eigen begraafplaats.
Deze is van april 1930 tot en met
december 1968 in gebruik geweest.
In totaal liggen hier 644 mensen. Naast
ruim 600 patiënten liggen hier ook 26
broeders van de Congregatie Onze Lieve
Vrouw van Lourdes, enkele behandelaren
en twee rectoren begraven.

Op het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats is over de geschiedenis van deze bijzondere plek meer te lezen.

 

Een stilteplek

Voordat men de eigenlijke begraafplaats
opgaat, ziet men aan de rechterzijde een
apart grafveld, de laatste rustplaats van 53
patiënten. Het zijn de graven van niet katholieken
(ongedoopten) en mensen die
door suïcide om het leven zijn gekomen;
deze mochten namelijk niet in gewijde
aarde worden begraven. Dit ongewijde deel
van de begraafplaats, waar de treures een
centrale plaats inneemt, is een beschutte
plek waar in rust en stilte gedachten vorm kunnen krijgen

De kunstenaar Wilco Kostelijk maakte in opdracht van stichting de Buitenkans een beeld voor de stilteplek, het ongewijde deel van de begraafplaats. Hierover zegt hij het volgende:

Deze plek fascineerde mij direct. Hier werden patiënten begraven, die zelf een einde aan hun leven hadden gemaakt. Zij zijn niet via de hoofdpoort geborgen, maar via het grindpad ernaast.. Of moet ik zeggen verborgen. En toch is het leven van deze mensen van betekenis geweest. Want ook zij hebben liefde uitgedeeld, en waren waardevol voor hun omgeving.

Wijden komt van het Latijnse woord benedicere, wat betekent: goede woorden spreken over of tot. We mogen vanaf nu goede woorden spreken over hen, en deze Stilteplek. Omdat ook hun leven betekenisvol was.

Betekenis van het beeld De Omarming:

Het beeld wil laten zien dat deze plek niet meer de ongewijde plek van weleer hoeft te zijn. Mede door de goede woorden die ik mocht uitspreken. De Omarming kan ons helpen deze begraafplaats te aanvaarden en te omarmen als geheel, inclusief.

Mijn beeld is geïnspireerd door het Christusbeeld in Rio de Janeiro, en door mijn persoonlijk geloof. In het beeld zit de lichaamshouding van brede, open armen. Het beeld toont aanvaarding, liefde en een welkomstgebaar.

Misschien hebben we dat allemaal wel meer nodig dan we laten zien naar buiten.

In de stilte kan er iets bij u opkomen zoals een herinnering, wens, gebed, een dankbaarheidsbesef. Dank u voor de beschreven steen welke het beeld verder vorm geeft.

 

Contact

De werkgroep Zingeving en Cultuur is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op de Oase van Rust. Zij is verbonden aan het project Een Groene Brug.

Wilt u meer informatie over de werkgroep of over de Oase van Rust neem dan contact op met Theo Kloosterman: t.kloosterman@ggz-nhn.nl

Over de begraafplaats kunt u ook informatie vinden via: dodenakkers website